Ikke gjennomfarget glass. Må ikke kjøres i oppvaskmaskin.