Hva gjør Grønt Punkt Norge?
I Grønt Punkt Norge-systemet jobber de for å redusere miljøproblemer fra emballasjeavfall ved å sikre materialgjenvinning, motivere til emballasjeoptimering og avfallsforebygging og øke ombruk.
 
Vi i FSR&E er derfor stolt medlem av Grønt Punkt Norge AS